در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

پنجمين سمينار نظريه مفصل و کاربردهاي آن‌ ملی 4857 نمایش

زمان برگزاری : 10 بهمن 1397 زمان اتمام : 11 بهمن 1397
برگزار کننده : گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد. با همکاری قطب علمی داده های ترتیبی و فضایی، انجمن آمار ایران و انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران.
گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد با همکاري قطب علمي داده‌هاي ترتيبی و فضايی، انجمن آمار ايران و انجمن محاسبات بيمه و مالي ايران پنجمين سمينار
نظريه مفصل و کاربردهاي آن‌ را در مشهد برگزار خواهد نمود.

وب سایت : wosdce.um.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 آذر 1397
آدرس دبیرخانه : مشهد، ميدان آزادي، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده علوم رياضي، گروه آمار، دبيرخانه قطب علمي داده هاي ترتيبي و فضايي
محل برگزاری : مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تلفن تماس : 051-38806213
شماره فکس :
ایمیل : osdce@um.ac.ir
محور ها : روش های ساخت تابع مفصل
توابع مفصل و مفاهیم وابستگی
مدلسازی با تابع مفصل
استنباط آماری بر اساس مفصل
کاربرد مفصل در تحلیل داده هاپنجمين سمينار نظريه مفصل و کاربردهاي آن‌