در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همایش ملی خوشنویسی و نگارگری ملی 11394 نمایش

زمان برگزاری : 27 فروردین 1398 زمان اتمام : 28 فروردین 1398
برگزار کننده : دانشگاه هنر اصفهان
نظر به این که رشته کتابت و نگارگری، یکی از رشته‌های نوپا در مقطع کارشناسی به شمار می‌رود، تا کنون فعالیت دانشگاهی مستقلی در این زمینه برگزار نگردیده و به همین دلیل، فرصت معرفی آنچنانی در جامعه هنر نیافته است. لذا گروه کتابت و نگارگری و نیز دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان بر آن است تا با به‌کارگیری توان علمی و عملی موجود در دانشگاه و بهره‌گیری از همکاری و توانمندی‌ چهره‌های شناخته شده در جامعه پژوهشی خوشنویسی و نگارگری، اقدام به برگزاری همایش ملی در این زمینه نماید. بدیهی است برگزاری همایش و نتایج حاصله از آن می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های آتی دانشکده در زمینه برگزاری همایش به صورت تخصصی‌تر و با گستره بین‌المللی باشد.

وب سایت : auicpconference.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 بهمن 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 15 اسفند 1397
آدرس دبیرخانه : اصفهان - خیابان حکیم- رو به روی مسجد حکیم، دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
محل برگزاری : اصفهان - دانشگاه هنر اصفهان
شماره تلفن تماس : 03132217521
شماره فکس : 03132217506
ایمیل : persian-painting@aui.ac.ir
محور ها : محورهای پژوهشی بخش خوشنویسی:
آثار و احوال خوشنویسان
زیبایی شناسی و نقد آثار خوشنویسی
سیر تحوّل و تطوّر خطوط اسلامی
کتیبه و کتیبه نگاری
پیوند خوشنویسی و هنرهای سنتی
ابزار، مواد و مصالح خوشنویسی
پیوند خوشنویسی و هنرهای مدرن
آداب معنوی خوشنویسی
خوشنویسی معاصر
آموزش خوشنویسی
محورهای پژوهشی بخش نگارگری (نقاشی ایرانی، گل و مرغ، تشعیر) و تذهیب:
آثار و احوال نگارگران و مذهّبان
ابزار، مواد و مصالح نگارگری و تذهیب
زیبایی شناسی آثار نگارگری و تذهیب
بوم سازی در نگارگری و تذهیب
تاریخ تحوّل مکاتب و شیوه های نگارگری و تذهیب
جلد سازی سنتی
جایگاه نگارگری و تذهیب در هنرهای سنتی
آداب معنوی، مبانی‌حکمی، مباحث عرفانی و نظری
جایگاه نگارگری و تذهیب در هنرهای معاصر
سایر موارد این حوزه (تشعیر، گل و مرغ، خیالی نگاری)همایش ملی خوشنویسی و نگارگری