در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

کنفرانس ملی عمران ، معماری و شهرسازی ملی 13806 نمایش

زمان برگزاری : 20 اسفند 1397 زمان اتمام : 20 اسفند 1397
برگزار کننده : اداره کل پدافند غیر عامل استانداری آذربایجان شرقی. با همکاری دانشگاه های استان .
کنفرانس ملی عمران ، معماری و شهرسازی، اسفند 1397در دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.

وب سایت : ncpd.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 اسفند 1397
آدرس دبیرخانه : تبریز - خیابان جمهوری اسلامی - استانداری آذربایجان شرقی - اداره کل پدافند غیر عامل
محل برگزاری : تبریز - دانشگاه تبریز
شماره تلفن تماس : 041-33346846
شماره فکس :
ایمیل : info@ncpd.ir
محور ها :
1. مهندسی عمران و توسعه پایدار
2. مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
3. مهندسی معماری و توسعه پایدار
4. برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری
5. مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری
6. مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
7. مهندسی شهرسازی وتوسعه شهري پايدار
8. منظر شهري پايدار و توسعه
9. مرمت بافت ها و آثار تاریخی
10. فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری
11. مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران
12. مديريت جهانگردي و توسعه پایدار شهری
13. مدیریت ، اقتصاد و کارآفرینی در پروژهکنفرانس ملی عمران ، معماری و شهرسازی