در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خراسان جنوبی / بیرجند

اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت (فرصت های محلی و بین المللی) بین المللی 11748 نمایش

زمان برگزاری : 11 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 12 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : دانشگاه بیرجند
این بیابان به عنوان اثر ملی طبیعی در سال در یونسکو ثبت شد و فرصتهای زیادی چه در سطح محلی، ملی و بین المللی را برای استان های مجاور آن یعنی خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان و به صورت عام تر برای کل کشور در پی دارد. یکی از فرصتهای بی بدیل و منحصر به فرد بخش گردشگری است. توریسم یکی از پویاترین بخش های اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است که به طیف وسیعی از عوامل بالادستی و پائین دستی با سایر فعالیت های اقتصادی به زنجیره عرضه بسیار بزرگ و متنوع متصل است.

وب سایت : conf.birjand.ac.ir/lutconference
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 23 اسفند 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 23 اسفند 1397
آدرس دبیرخانه : بیرجند - انتهای بلوار شهید آوینی – بلوار دانشگاه بیرجند – پردیس شوکت آباد
محل برگزاری : بیرجند - دانشگاه بیرجند
شماره تلفن تماس : 056-32202301 641 داخلی
شماره فکس :
ایمیل : Lutconference2019@birjand.ac.ir
محور ها : گردشگری پایدار و توسعه اجتماعات محلی
شناسایی و ارتقای زنجیره ارزش در بخش گردشگری
گردشگری و اقتصاد محلی
جاذبه های بیابان لوت ایران
ژیوتوریسم و بیابان لوت
گردشگری ورزشی و بیابان لوت
گروههای اجتماعی خلاق و توسعه گردشگری بیابان لوت
اقامت گاههای بوم گردی و نقش آنها در توسعه گردشگری بیابان لوت
اکوتوریسم و بیابان لوت
چالش های پیش روی بهره برداری از بیابان لوت
بازارهای هدف گردشگری بیابان لوت در سطح ملی و بین المللی
برند گردشگری بیابان لوت
رقابت پذیری و گردشگری بیابان لوت
پیوندها و همجواری استان های سه گانه در توسعه گردشگری بیابان لوت

طبقه بندی ها : جغرافیا ، کشاورزی ،


اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت (فرصت های محلی و بین المللی)