در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

هجدهمين کنفرانس ديناميک شاره ها ملی 8991 نمایش

زمان برگزاری : 5 شهریور 1398 زمان اتمام : 7 شهریور 1398
برگزار کننده : گروه مهندسي مکانيک دانشگاه فردوسي مشهد
با استعانت از پروردگار متعال، هجدهمين کنفرانس ديناميک شاره ها در جوار بارگاه ملکوتي حضرت علي ابن موسي الرضا (ع) توسط گروه مهندسي مکانيک دانشگاه فردوسي مشهد برگزار خواهد شد. از کليه پژوهشگران و متخصصان در رشته هاي مختلف مهندسي مکانيک دعوت مي شود تا مقالات خود را که حاوي آخرين يافته هاي علمي در زمينه هاي موضوعي کنفرانس مي باشند را به دبيرخانه کنفرانس ارسال کنند. هدف از برگزاري اين کنفرانس ايجاد فضايي است که زمينه تبادل نظر و مشارکت را براي همگان در زمينه هاي مختلف ديناميک سيالات فراهم سازد.

وب سایت : fdc2019.um.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 اردیبهشت 1398
آدرس دبیرخانه : مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکدۀ مهندسي، گروه مهندسي مکانيک
محل برگزاری : مشهد - دانشگاه فردوسي مشهد
شماره تلفن تماس : ۳۸۸۰۶۱۱۹ (۰۵۱)
شماره فکس :
ایمیل : fdc2019@um.ac.ir
محور ها : جريان‌هاي آرام
جريان‌هاي متلاطم
پايداري جريان
جريان‌هاي تراکم‌ ناپذير
جريان‌هاي تراکم‌پذير
جريان‌هاي بيولوژيك
لايه‌هاي مرزي
شاره‌هاي غيرنيوتني
جريان هاي با سطح آزاد
جريان‌هاي دوفازي و چندفازي
جريان‌هاي همراه با احتراق
جريان‌هاي رقيق
جريان در محيط‌هاي متخلخل
ديناميک شاره‌هاي ژئوفيزيکي (جوي و اقيانوسي)
کاربرد سنجش از دور در مطالعه شاره هاي محيطي
ديناميک شاره هاي زيست محيطي
اثرات شناوري و دوران در جريان
انتقال جرم و گرما
کاربرد شاره‌ها در مهندسي پزشکي
روش‌هاي اندازه‌گيري و کنترل جريان
ديناميک شاره‌ها در مقياس کوچک (ميکرو و نانو)
ديناميک شاره ها در مهندسي سازه هاي دريايي و مهندسي کشتي
ديناميک شاره‌ها با اثرات ميدان مغناطيسي و الکتريکي
نانوشاره‌ها
بايو مکانيک
مهندسي بافت

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ،


هجدهمين کنفرانس ديناميک شاره ها