در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / بابلسر

نهمین سمینار ابرساختار های جبری و ریاضیات فازی ملی 7614 نمایش

زمان برگزاری : 10 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 12 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : دانشگاه مازندران، مرکز پژوهشی ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی

وب سایت : conf.umz.ac.ir/rchfm9
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 25 اسفند 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 30 فروردین 1398
آدرس دبیرخانه : بابلسر - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم ریاضی - مرکز پژوهشی ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی.
محل برگزاری : استان مازندران - بابلسر - دانشگاه مازندران
شماره تلفن تماس : ۳۵۳۴۵۴۱۳-۰۱۱
شماره فکس :
ایمیل : rchfm@umz.ac.ir
محور ها : نهمین سمینار ابرساختار های جبری و ریاضیات فازی به میزبانی دانشگاه مازندران ، 10 الی12 اردیبهشت 1398 در بابلسر برگزار خواهد گردید.نهمین سمینار ابرساختار های جبری و ریاضیات فازی