در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / بابلسر

همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران ملی 11733 نمایش

زمان برگزاری : 15 اسفند 1397 زمان اتمام : 15 اسفند 1397
برگزار کننده : دانشگاه مازندران
با توجه به روند جهانی شدن و گسترش عناصر مدرن و تغییر در مناسبات اجتماعی و کنش های افراد، بسیاری از جوامع و فرهنگ های بومی محلی تحت تاثیر قرار گرفته اند. این تاثیر گذاری منجر به تهدیدات و تناقضات فرهنگ های بومی-محلی گردیده است. فرهنگ و جامعه بومی مازندران به عنوان یکی از این گونه های فرهنگ محلی- بومی که تاریخ طولانی دارد و بسیاری از عناصر فرهنگ بومی آن طی تجربه های مردمان این منطقه در مسیر زمان شکل گرفته شده اند، با تغییر نسل ودگرگونی در رفتار های مردم اش تحت تاثیر تحولات عصر معاصر و مصرفی شدن و اقتصاد بازار، دچار چالش گردید و جریان به گونه ای پیش می رود که به ضرر این اجتماع بومی رقم می خورد .

وب سایت : conf.umz.ac.ir/NCCLE
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 اسفند 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 12 اسفند 1397
آدرس دبیرخانه : بابسر- دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
محل برگزاری : استان مازندران - بابلسر - دانشگاه مازندران
شماره تلفن تماس : 01135302611
شماره فکس :
ایمیل : NCCLE@umz.ac.ir
محور ها : ۱- حوزه زیست بوم بررسی تغییرات بوجود آمده در حوزه زیست بوم مازندران در دهه های اخیر
۲-حوزه گردشگری
۳-حوزه هنر و معماری
۴-حوزة زبان
۵ ـ حوزة ادبیّات
۶- حوزه تاریخ
۷. حوزه نگرش ها، رفتار ها و مسایل فرهنگی اجتماعیهمایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران