در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همدان / همدان

همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های دانشمند حکیم شیخ الرئیس بوعلی سینا ملی 33608 نمایش

زمان برگزاری : 2 شهریور 1398 زمان اتمام : 3 شهریور 1398
برگزار کننده : دانشگاه بوعلی سینا. با همکاری بنیاد علمی – فرهنگی بوعلی سینا و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/bali98
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 تیر 1398
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : همدان
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : اهداف برگزاری همایش:
-بهبود بخشیدن به ارزش­های اخلاقی و امور آموزش و پژوهش در زمینه­های اخلاق علمی و کاربردی
-گسترش ارتباطات و مبادلات فکری، علمی و فرهنگی میان دانشمندان، فنّاوران، فلاسفه و عالمان دینی
-بهره­گیری از آموزه­های اسلامی و فرهنگ ملی در سیره دانشمند حکیم ابوعلی سیناهمایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های دانشمند حکیم شیخ الرئیس بوعلی سینا