در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / بابلسر

نهمین همایش ملی- دانشجویی اقتصاد ایران ملی 15808 نمایش

زمان برگزاری : 10 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 10 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : دانشگاه مازندران

وب سایت : conf.umz.ac.ir/ireco9-st
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 فروردین 1398
آدرس دبیرخانه : بابلسر - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده علوم اقتصادی و اداری
محل برگزاری : بابلسر - دانشگاه مازندران
شماره تلفن تماس : ۰۱۱۳۵۳۴۲۰۷۹
شماره فکس :
ایمیل : ireco.st@umz.ac.ir
محور ها : اقتصاد اسلامی
اقتصاد انرژی و محیط زیست
اقتصاد بخش عمومی
اقتصاد بین الملل
اقتصاد پولی
اقتصاد کشاورزی و منابع
اقتصاد کلان
اقتصاد مازندران
اقتصاد مالی
اقتصاد مقاومتی
توسعه اقتصادی
مطالعات استانی
موضوعات بین رشته ای و مرزهای جدید

طبقه بندی ها : اقتصاد ، کنفرانس های با مجوز ISC ،


نهمین همایش ملی- دانشجویی اقتصاد ایران