در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

گلستان / گرگان

نخستین همایش ملی کاشت و صنعت پالونیا، فرصت‌ها و چالش‌ها ملی 7472 نمایش

زمان برگزاری : 4 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 4 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
"نخستین همایش ملی کاشت و صنعت پالونیا، فرصت‌ها و چالش‌ها" در تاریخ 4 اردیبهشت 1398 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می گردد

وب سایت : www.paulownia2019.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 24 اسفند 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 15 فروردین 1398
آدرس دبیرخانه : گرگان - میدان بسیج، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده‌های علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ
محل برگزاری : گرگان - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شماره تلفن تماس : 01732427173 (داخلی 182)
شماره فکس : 01732427176
ایمیل : info@paulownia2019.ir
محور ها : تکثیر، پرورش و بازار تولید نهال پالونیا
کاشت و پرورش پالونیا
نیازها و ملاحظات اکولوژیک و اقتصادی کاشت پالونیا
ویژگی‌های چوب پالونیا
فناوری و کاربردهای صنعتی چوب پالونیا
قابلیت و کاربردهای سنتی پالونیا

طبقه بندی ها : کشاورزی ، محیط زیست ،


نخستین همایش ملی کاشت و صنعت پالونیا، فرصت‌ها و چالش‌ها