در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

زنجان / زنجان

نخستین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری ملی 11219 نمایش

زمان برگزاری : 10 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 12 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : دانشگاه زنجان
اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری
ایجاد کیفیت فضایی از اساسی ترین اهداف طراحی مناظر و بافت های شهری است. طراحی فرآیندی است که در آن وضعیت موجود به لحاظ عملکردی، معنایی و کالبدی به وضعیتی مطلوب و ایده آل نزدیک می شود. در فرآیند طراحی محیط دستیابی به کیفیت فضایی، مهمترین رسالت های معماران و شهرسازان و طراحان شهری است، کیفیت فضایی از زوایا و سطوح مختلف قابل بررسی است. از این رو بحث و گفت و گو و تبادل نطر در حوزه های مختلف آن می تواند بستر مناسبی برای ارتقاء کیفیت فضایی در مقیاس معماری و شهرسازی ایجاد نماید. در همین راستا گروه معماری دانشگاه زنجان در نظر دارد برای رسیدن به این هدف همایش ملی با عنوان « کیفیت در فضاهای معماری و شهری» به همراه نمایشگاه عکس "کیفیت فضا" در 10 الی 12 اردیبهشت ماه 98 برگزار نماید. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران دعوت می شود با ارائه نتایج پژوهش های اصیل و منتشر نشده و تجربیات خود بر غنای علمی این کنفرانس بیافزایند.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/archquality98
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 فروردین 1398
آدرس دبیرخانه : زنجان، کیلومتر 5 جاده تبریز،بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشکده فنی و مهندسی، مرکز پژوهش های معماری و محیط گروه معماری
محل برگزاری : زنجان - دانشگاه زنجان
شماره تلفن تماس : 024-33054151
شماره فکس :
ایمیل : Arch@znu.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 31 فروردین 1398
محور ها : آفرینش کیفیت در قلمروهای عمومی
مبانی و نظریه های کیفیت در فضای معماری، شهری و روستایی
آسیب شناسی و ارزیابی کیفیت در معماری و قلمروهای عمومی
کیفیت در باز آفرینی فضاها و بافت های با ارزش
کیفیت در مناظر شهری و بافت های روستایی
کیفیت در فضاهای معماری وشهری زنجان نخستین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری