در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم ملی 14091 نمایش

زمان برگزاری : 10 مهر 1398 زمان اتمام : 10 مهر 1398
برگزار کننده : پژوهشکده‌ اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی
اندیشه کلامی اعجاز قرآن که از مجادلات کلامی اندیشمندان مسلمان در قرون اولیه برآمده، ریشه در آیات متعدد و متنوع قرآن دارد، اگرچه برخی اندیشمندان معاصر به تامّلی دوباره در دلالت آیات بر معجزه بودن قرآن روی‌آورده‌اند. همچنین وجه اعجاز قرآن از آغاز تا کنون معرکه آراء گوناگون بوده است. اینکه قرآن از چه جهت و به خاطر کدام ویژگی معجزه است و بشر عادی نمی‌تواند مانند آن را ارائه دهد، همواره از مسائل چالش برانگیز بوده است.

وب سایت : conf.sbu.ac.ir/index.php/5thconfejaz/5thconfejaz
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 تیر 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 2 فروردین 1398
آدرس دبیرخانه : تهران-دانشگاه شهید بهشتی-پژوهشکده اعجاز قرآن
محل برگزاری : تهران - دانشگاه شهید بهشتی
شماره تلفن تماس : ۰۹۱۲۸۳۴۳۶۰۵-۰۲۱۲۹۹۰۵۴۲
شماره فکس :
ایمیل : mo_borhani@sbu.ac.ir
محور ها : مباحث نظری اعجاز قرآن
اعجاز علمی قرآن
اعجاز زبانی قرآن
سیستم های قرآن
قرآن کاوی رایانشی

طبقه بندی ها : دین و مذهب ، فلسفه ،


پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم