در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / ساری

چهارمین کنگره ملی قارچ شناسی ایران ملی 5236 نمایش

زمان برگزاری : 4 شهریور 1398 زمان اتمام : 6 شهریور 1398
برگزار کننده : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. انجمن قارچ شناسی ایران.

وب سایت : imc4.sanru.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 اردیبهشت 1398
آدرس دبیرخانه : ساری - کیلومتر 9 جاده دریا (فرح آباد) - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - گروه گیاه پزشکی
محل برگزاری : ساری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
شماره تلفن تماس : 01133687567
شماره فکس :
ایمیل : imc4@sanru.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 30 خرداد 1398
محور ها : ارائه دستاوردهاي جدید علمی در زمینه تنوع زیستی قارچ ها
ارائه دستاوردهاي جدید علمی در زمینه سیستماتیک، تنوع ژنتیکی و بیوتکنولوژي قار چها
ارائه نتایج پژوهشهاي انجام شده در زمینه عوامل قارچی بیمارگر (گیاهی، پزشکی و دامپزشکی)،مهار زیستی، همزیست گیاهی-جانوري و گلسنگها
ارائه نتایج پژوهشهاي انجام شده در زمینه قارچ هاي خوراکی، صنعتی و داروئی
همراه با برگزاري کارگا ههاي آموزشی و میزگردهاي تخصصی

طبقه بندی ها : کشاورزی ،


چهارمین کنگره ملی قارچ شناسی ایران