در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

فارس / شیراز

دوازدهمین کنگره سالیانه کولورکتال ( با امتیاز بازآموزی ) ملی 4454 نمایش

زمان برگزاری : 5 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 6 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بار دیگر در بهار جان افزای شیراز در دوازدهمین کنگره کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز گرد هم آمده ایم تا با حضور در شهر حافظ و سعدی و در کنار اندشمندان سرافراز شهر و دیار علم و عشق و عرفان و بزرگان علم این ملک جاویدان ، دستی برافشانیم و از دریای بی انتهای نداشته هایمان جرعه ای بنوشیم تا اوج داشته هایمان هرچه اعلا تر رود و در خدمت هم نوعان خویش موفق تر بکوشیم.

وب سایت : colorectal98.sums.ac.ir
آدرس دبیرخانه : شیراز- خیابان زند- بیمارستان شهید فقیهی- ساختمان شماره یک- دفتر بخش کولورکتال
محل برگزاری : شیراز
شماره تلفن تماس : 32306972-071 و 32125414-071
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : بیماریهای خوش خیم جلدی
بیماریهای خوش خیم مقعدی در اطفال
فیشر
آبسه
فیستول
هموروئید

طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


دوازدهمین کنگره سالیانه کولورکتال ( با امتیاز بازآموزی )