در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران بین المللی 6744 نمایش

زمان برگزاری : 17 مهر 1398 زمان اتمام : 19 مهر 1398
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
یازدهمین کنگره بین المللی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برگزار خواهد شد.

وب سایت : www.congress.umsu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 اردیبهشت 1398
آدرس دبیرخانه : ارومیه: خیابان رسالت، کوچه اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
محل برگزاری : ارومیه
شماره تلفن تماس : 31937168-044
شماره فکس : 31937168-044
ایمیل : NICOPA11@umsu.ac.ir
محور ها : Topics of NICOPA11
Bioinformatics in Parasitology
Clinical Aspects of Parasitic Diseases
Diagnosis of Parasitic Diseases
Emerging and Re-Emerging Parasites
Epidemiology of Parasitic Diseases
Molecular and Biochemical Parasitology
Morphology, Physiology and Life Cycle of Parasites
Paleoparasitology
Pathology and Immunology of Parasitic Diseases
Treatment of Parasitic Diseases
Vaccine & Control of Parasites
Vectors and Vector Borne Parasites
Zoonotic Parasites in Medical and Veterinary Fields


طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران