در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

سمنان / شاهرود

همایش ملی مدیریت ریسک و تاب آوری در صنایع معدنی ملی 6540 نمایش

زمان برگزاری : 2 تیر 1398 زمان اتمام : 3 تیر 1398
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی شاهرود

وب سایت : cnf.shahroodut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 اردیبهشت 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 25 خرداد 1398
آدرس دبیرخانه : استان سمنان- شهرستان شاهرود- بلوار دانشگاه - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
محل برگزاری : شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود
شماره تلفن تماس : 32393507-023
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 16 خرداد 1398
محور ها : - به‌کارگیری مفهوم تاب آوری در حوزه معادن و صنایع معدنی
- ارائه روش‌های کاربردی در تحلیل تاب آوری سیستم‌ها
- به‌کارگیری مدیریت ریسک در حوزه معادن و صنایع معدنی
- قابلیت اطمینان و تعمیر پذیری سیستم‌های موجود در معادن و صنایع معدنی
- برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری سیستم‌ها
- تخمین قطعات یدکی
- به‌کارگیری تأثیر فاکتورهای ریسک در مباحث مربوط به قابلیت اعتماد سیستم‌هاهمایش ملی مدیریت ریسک و تاب آوری در صنایع معدنی