در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

سمنان / شاهرود

سومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی ملی 5074 نمایش

زمان برگزاری : 30 مرداد 1398 زمان اتمام : 31 مرداد 1398
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی شاهرود. انجمن فیزیک ایران.
«سومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی» ۳۰ و ۳۱ مرداد ۹۸ در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این کنفرانس گردآوری متخصصان حوزه اطلاعات و محاسبات کونتومی به منظور به اشتراک گذاشتن یافته‌های علمی روز در این حوزه و همچنین آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی با پژوهش‌ها و پژوهشگران این حوزه تحقیقاتی است.
شرکت در این کنفرانس برای تمامی علاقه مندان آزاد است.

وب سایت : psi.ir/farsi.asp?page=qi98
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 خرداد 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 25 تیر 1398
آدرس دبیرخانه : شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده فیزیک، گروه فیزیک بنیادی ( اطلاعات و محاسبات کوانتومی )
محل برگزاری : شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود
شماره تلفن تماس : ۳۲۳۹۲۲۰۴ - ۰۲۳ داخلی ۲۶۵۱ و ۲۴۷۹
شماره فکس :
ایمیل : qic@shahroodut.ac.ir

سومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی