در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران بین المللی 8132 نمایش

زمان برگزاری : 28 آبان 1398 زمان اتمام : 30 آبان 1398
برگزار کننده : دانشگاه فردوسی مشهد . انجمن آموزش مهندسی ایران.
همايش بين المللي آموزش مهندسي ايران (IICEE) کنفرانسي است که هر دو سال يک بار با هدف ارائه نوآوري هاي پژوهشي در زمينه آموزش مهندسي برگزار مي شود. IICEE 2019 با موضوع اصلي "گذر از کميت به کيفيت در آموزش مهندسي" ششمين همايش در اين زمينه بوده که دانشگاه فردوسي مشهد مفتخر به ميزباني آن در سال 1398 است.

وب سایت : iicee2019.um.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 تیر 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 10 آبان 1398
آدرس دبیرخانه : مشهد - ميدان آزادي - دانشگاه فردوسي مشهد - دانشکده مهندسي - دبيرخانه ششمين همايش آموزش مهندسي ايران
محل برگزاری : مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تلفن تماس : 05138806126
شماره فکس :
ایمیل : iicee2019@um.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 15 مهر 1398
محور ها : • بين‌المللي سازي آموزش مهندسي
• توجه به حفاظت از محيط زيست و ارتقاي کيفيت زندگي در آموزش مهندسي
• طراحي و بهبود محتواي برنامه‌هاي درسي درآموزش مهندسي
• ترکيب آموزش مهندسي با علوم اجتماعي و مديريتي
• ارتقا اخلاق در آموزش مهندسي
• چالش‌ها و راه حل‌ها در ارتباط با برنامه‌ريزي و اجراي آموزش مهندسي
• بررسي هاي موردي در آموزش مهندسي
• مستندسازي تجربيات در آموزش مهندسي
• تقويت ارتباط متقابل صنعت و دانشگاه با هدف بهبود آموزش مهندسي
• استفاده از شيوه‌هاي نوين تدريس و ارزشيابي در آموزش مهندسي
• پژوهش و دستاوردها در زمينه يادگيري، آموزش و ارزيابي
• گذر از توسعه‌ي کمي به کيفي در آموزش مهندسي

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ،


ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران