در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

یزد / یزد

پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی ملی 25175 نمایش

زمان برگزاری : 29 آبان 1398 زمان اتمام : 30 آبان 1398
برگزار کننده : دانشگاه یزد

وب سایت : confs.yazd.ac.ir/nuclearan5
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 1 تیر 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 مهر 1398
آدرس دبیرخانه : یزد - صفاییه - بلوار دانشگاه - دانشگاه یزد - دانشکده کشاورزی و کویر شناسی
محل برگزاری : یزد - دانشگاه یزد
شماره تلفن تماس : 035-31232654
شماره فکس : 035-31234958
ایمیل : nuclearan5@confs.yazd.ac.ir
محور ها : 1-بیوتکنولوژی و اصلاح گیاهان زراعی، باغی، دارویی، جنگلی و مرتعی
2-مدیریت منابع آب و آبخیزداری
3-علوم و مهندسی خاک
4-مدیریت مناطق خشک و بیابانی
5-مطالعات تغییر اقلیم
6-مدیریت آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز
7-دامپزشکی، علوم دامی و شیلات
8-علوم و صنایع غذایی
9-آلودگی‌های محیط زیست

طبقه بندی ها : کشاورزی ، محیط زیست ،


پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی