در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كردستان / سنندج

اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار بین المللی 24965 نمایش

زمان برگزاری : 1 آبان 1398 زمان اتمام : 2 آبان 1398
برگزار کننده : دانشگاه کردستان. دانشگاه سلیمانیه کردستان.

وب سایت : conf.uok.ac.ir/ssd2019
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 29 شهریور 1398
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : سنندج - دانشگاه کردستان
شماره تلفن تماس : 09189755342
شماره فکس :
ایمیل : icssd2019@uok.ac.ir
محور ها : ۱- ورزش و اهداف توسعه پایدار
۲- ورزش، سلامت و ارتقاء کیفیت زندگی
۳- ورزش سبز، صلح، مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار
۴- ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ورزش در توسعه پایدار

طبقه بندی ها : ورزش و سلامت ،


 اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار