در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

قم / قم

همایش ملی نقش حکمت اسلامی در انقلاب اسلامی ملی 22355 نمایش

زمان برگزاری : 20 بهمن 1398 زمان اتمام : 20 بهمن 1398
برگزار کننده : جامعه المصطفي العالميّه مدرسه حکمت و دين پژوهي مجتمع عالي امام خميني ره
همايش ملی «نقش حکمت اسلامي در انقلاب اسلامي» در راستاي تبيين امتدادات اجتماعي حکمت اسلامي و در اجابت دعوت مقام معظم رهبری بر ورود نهادهاي حِکمي-فلسفي به ترسيم رويکردهاي عملي و اجتماعي و تبيين نقش محوری نظريّات فلسفي در شکل گيری بنيادي ترين رويدادهاي اجتماعي شکل گرفته است.

وب سایت : hamayesh.miu.ac.ir/place
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 آبان 1398
آدرس دبیرخانه : قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره، مدرسه عالی حکمت و دين پژوهي، دبیرخانه کنگره
محل برگزاری : قم
شماره تلفن تماس : 02537110256
شماره فکس :
ایمیل : Hekmat@imam.miu.ac.ir
محور ها : فلسفه اسلامي و انقلاب اسلامي
عرفان اسلامي و انقلاب اسلامي
کلام اسلامي و انقلاب اسلامي
فلسفه مضاف و انقلاب اسلاميهمایش ملی نقش حکمت اسلامی در انقلاب اسلامی