در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

فارس / شیراز

دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران بین المللی 4626 نمایش

زمان برگزاری : 22 آبان 1398 زمان اتمام : 24 آبان 1398
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران
گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانشگاه علوم پزشکی شیراز مفتخر است که با همکاری انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران در تاریخ 23-22 آبانماه 1398 در شهر جنت طراز شیراز، سومین حرم اهل بیت (ع)، شهر علم و ادب و مهد تمدن ایران زمین، میزبان اساتید، پژوهشگران و دانشجویان عزیز در این کنگره مهم باشد. دوره های قبل این کنگره به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شده است.

وب سایت : issme.sums.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 شهریور 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 25 مهر 1398
آدرس دبیرخانه : شیراز، بولوار رازی، دانشکده بهداشت، گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
محل برگزاری : شیراز - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شماره تلفن تماس : 37256001-071
شماره فکس :
ایمیل : issme@sums.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 15 مهر 1398
محور ها : ۱- لیشمانیوزها
۲- مالاریا
۳- بیماریهای آربوویروسی
۴- آفات شهری
۵- بیوتراپی (فرصتها و تهدیدها)
۶- بیماریهای نوپدید و بازپدید
۷- کنترل آفات و مقاومت به سموم.
۸- بندپایان سمی و زهرآگین
۹- حشره شناسی قانونی
۱۰- تغییرات آب و هوایی
۱۱- علوم نوین در حشره شناسی پزشکی و مطالعات بین رشته ای

طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران