در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

نهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران ملی 3124 نمایش

زمان برگزاری : 30 مهر 1398 زمان اتمام : 2 آبان 1398
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
نهمین همایش یا کنگره اپیدمیولوژی ایران است که به صورت دوره ای در دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می گردد. هدف کنگره تبادل دانش اپدمیولوژی و مطالعات مرتبط توسط اساتید و دانشجویان این رشته است.

وب سایت : 9epid.sbmu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 31 تیر 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 6 شهریور 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 27 شهریور 1398
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شماره تلفن تماس : 22431993-021
شماره فکس :
ایمیل : Epidemiology98@sbmu.ac.ir
محور ها : جایگاه اپیدمیولوژی در نظام سلامت و توسعه پایدار
هدف سوم توسعه پایدار: خاتمه دادن به همه گیری ها و سایر بیماری های واگیر
ژنتیک اپیدمیولوژی-اپیدمیولوژی مولکولی
روش ها و مدل ها در اپیدمیولوژی
اپیدمیولوژی های بیماری های غیر واگیر
پایان نامه های منتخب اپیدمیولوژی


طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


نهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران