در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

قزوین / قزوین

سومین همایش ملی روانشناسی ، تعلیم و تربیت و سبک زندگی ملی 5868 نمایش

زمان برگزاری : 21 شهریور 1398 زمان اتمام : 21 شهریور 1398
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور استان قزوین
-

وب سایت : confpes.com
آخرین مهلت ثبت نام : 1 شهریور 1398
آدرس دبیرخانه : قزوین - دانشگاه پیام نور استان قزوین - معاونت پژوهش و فناوری
محل برگزاری : دانشگاه پیام نور قزوین
شماره تلفن تماس : 33378934-028
شماره فکس : -
ایمیل : info@confpes.com
محور ها : 1) روانشناسی
2) تعلیم و تربیت
3) علوم تربیتی
4) مطالعات و آسیب های اجتماعی
5) سبك زندگي و حمايت‌هاي اجتماعیسومین همایش ملی روانشناسی ، تعلیم و تربیت و سبک زندگی