در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

ششمین همایش نقشه برداری مغز ایران ملی 7747 نمایش

زمان برگزاری : 17 مهر 1398 زمان اتمام : 19 مهر 1398
برگزار کننده : انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران. دانشگاه شهید بهشتی.

وب سایت : humanbrainmapping.ir/Default.aspx
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 مرداد 1398
آدرس دبیرخانه : تهران - ولنجک - بلوار دانشجو- میدان یاسمن- انتهای خیابان عدالت - دانشگاه شهید بهشتی- پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی
محل برگزاری : تهران - مرکز همایشهای بین المللی ابوریحان
شماره تلفن تماس : 02129905801
شماره فکس : 02129902650
ایمیل : info@humanbrainmapping.ir
محور ها : Magnetic Resonance Imaging
Electroencephalography
Positron Emission Tomography
Magnetoencephalography
Optical Imaging
Transcranial Magnetic Stimulation
Other Neuroscience Areasششمین همایش نقشه برداری مغز ایران