در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همایش ملی پژوهش‌های ترجمه‌ای قرآن و عترت ملی 16105 نمایش

زمان برگزاری : 22 آبان 1398 زمان اتمام : 22 آبان 1398
برگزار کننده : دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز

وب سایت : lafl.ir/?page_id=237
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 مهر 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 مهر 1398
آدرس دبیرخانه : تبریز - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
محل برگزاری : تبریز - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : info@lafl.ir
محور ها : ۱٫چالش های ترجمه قرآن کریم در سطوح مختلف زبان شناختی (واژگانی، صرفی ، نحوی و بلاغی ) به زبانهای دیگر
بررسی ترجمه پذیری و ترجمه ناپذیری قرآن کریم از نظر زبان شناسی و علوم دیگر
رویکردهای بین رشته ای در ترجمه قرآن کریم و سایر متون دینی و مذهبی ( نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و …)
روشها و مدلهای علمی نقد و ارزشیابی پیشرفته ترجمه قرآن کریم و متون دینی و مذهبی
ترجمه اسامی خاص، آرایه های ادبی معنوی، آرایه های ادبی لفظی، واژگان چندمعنایی، و… در قرآن کریم و سایر متون دینی و مذهبی
پارادایم های رایج ترجمه و ترجمه قرآن و متون مذهبی و دینی
تفاوتهای ترجمه قرآن با متون ادبی ، دینی و مذهبی غیرقرآنی
مضامین مشترک در ترجمه های قرآن و سایر کتب آسمانی
بینامتنیت و مضامین بینامتنی درترجمه قرآن، کتب آسمانی و سایر متون دینی و مذهبی
ترجمه ماشینی ، حافظه های ماشینی، هوش مصنوعی و بحث ترجمه قرآن و متون دینی و مذهبی
بررسی ترجمه اصطلاحات قرآنی با تکیه بر ساختارهای زبانی آن
۱۲٫گرته برداری در ترجمه قرآن کریم
بررسی تطور ترجمه قرآن کریم
معادل یابی واژگانی، خلا واژگانی و مشکلات معادل سازی ترجمه ای برای کلمات قرآنی و متون دینی و مذهبی
ترادف و هم معنایی در ترجمه قرآن کریم و متون دینی و مذهبی
ترجمه پژوهی در قرآن کریم
سایر موضوعات پژوهشی مرتبط در حوزه پژوهشهای ترجمه ای قرآن و عترتهمایش ملی پژوهش‌های ترجمه‌ای قرآن و عترت