در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران ملی 28181 نمایش

زمان برگزاری : 5 آذر 1398 زمان اتمام : 6 آذر 1398
برگزار کننده : دانشگاه فردوسی مشهد. انجمن سیستمهای سطوح آبگیر ایران.

وب سایت : rcsconf8.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 مهر 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 10 آبان 1398
آدرس دبیرخانه : مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - اتاق 188
محل برگزاری : مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تلفن تماس : 38804775-051
شماره فکس :
ایمیل : rcsconf8@ferdowsi.um.ac.ir
محور ها : - نقش استحصال آب باران در کاهش سیل، خشکسالی و رونق تولید
- ارتقاء استاندارد ها، فرهنگ سازی و ترویج استحصال آب باران و بازچرخانی
- ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حقوقی استحصال آب باران
- فناوری‌های بومی، نوین و دانش بنیان استحصال آب باران
- استحصال آب باران، آبخوان داری و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی
- نقش سامانه های سطوح آبگیر باران در حفاظت خاک، احیاء پوشش گیاهی و کاهش گرد و غبار
- ارزیابی عملکرد طرح های استحصال آب باران
- نقش استحصال آب باران در تبخیر، رواناب، نفوذ و تغذیه قنوات

طبقه بندی ها : کشاورزی ، محیط زیست ،


هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران