در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش ملی هزاره ابوریحان بیرونی ملی 25537 نمایش

زمان برگزاری : 7 اسفند 1398 زمان اتمام : 8 اسفند 1398
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. شورای عالی انقلاب فرهنگی. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
همایش ملی هزاره ابوریحان بیرونی با هدف شناسایی، بازخوانی، بازتاب و نقد و بررسی آثار و اندیشه های اندیشور فرزانه ایرانی ابوریحان بیرونی، نخبه علوم و فنون، ریاضیات و نجوم، ادبیات، انسان شناسی، حکمت و فلسفه برگزار می شود.

وب سایت : ncbma.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 1 مهر 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 آذر 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 1 بهمن 1398
آدرس دبیرخانه : تهران-انتهای ستاری شمالی-میدان دانشگاه-بلوار شهدای حصارک-سازمان مرکزی-بلوک 6 طبقه 7-پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب.
محل برگزاری : تهران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
شماره تلفن تماس : 47916764 - 44869805-021
شماره فکس : 47916752-021
ایمیل :
محور ها : شخصیت شناسی و اندیشه شناسی بیرونی
تاریخ و گاه شماری در اندیشه و آثار بیرونی
تاریخ علم، فلسفه و ادیان در اندیشه و آثار بیرونی
جغرافیای ریاضی، طبیعی و انسانی در اندیشه و آثار بیرونی
ملل و نحل در اندیشه و آثار بیرونی
مردم شناسی و زبان شناسی در اندیشه و آثار بیرونی
طب و گیاه شناسی دارویی در اندیشه و آثار بیرونی
بیرونی و دانشمندان متقدم
تعاملات و مناسبات علمی بیرونی با دانشمندان معاصر
بازتاب آثار و اندیشه های بیرونی در آثار دانشمندان پس از وی
کتابشناسی و نسخه پژوهی آثار بیرونی
نقد و بررسی ترجمه و شرح آثار بیرونی
نقد و بررسی پژوهش های نوین درباره بیرونیهمایش ملی هزاره ابوریحان بیرونی