در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مركزی / اراک

همایش ناجا و جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری ملی 38796 نمایش

زمان برگزاری : 29 آبان 1398 زمان اتمام : 29 آبان 1398
برگزار کننده : عقیدتی سیاسی ناجا در استان مرکزی با همکاری دانشگاههای استان مرکزی
" فرآیند تحقق اهداف اسلامی " عنوان نقشه ی راه پنج مرحله ای است که زنجیره منطقی و مورد اهتمام نظام اسلامی را به تصویر می کشد.
در منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله العالی) آرمان های بلندی نهفته است که از ابتدای قبول مسئولیت رهبری انقلاب اسلامی گام های هوشمندانه ای برای نیل به آن برداشته شده است.

وب سایت : www.nisconf.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 آبان 1398
آدرس دبیرخانه : اراک - میدان امام خمینی(ره) - کمربندی شمالی - روبروی برق باختر - ستاد فرماندهی انتظامی استان مرکزی- عقیدتی سیاسی
محل برگزاری : اراک
شماره تلفن تماس : 08621821820
شماره فکس :
ایمیل : info@nisconf.ir
محور ها : 1- مبانی نظری، رویکردها و ابعاد جامعه اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری
2- جایگاه جامعه اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و نقش ناجا و نقش ناجا در تحقق جامعه اسلامی
3 - نقش و جایگاه سازمانها، نهادها، مراکز نظامی و انتظامی ، آموزشی و فرهیختگان در تحقق جامعه اسلامی
4 - نقش و جایگاه ناجا در تحقق جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
5 - الزامات اجتماعی - فرهنگی ناجا در تحقق جامعه اسلامی
6 - ضرورت تحقق جامعه اسلامی در منظومه فکری امام خامنه ای (مدظله العالی)
7- تبیین اندیشه های انتظامی -امنیتی مقام معظم فرماندهی کل قواهمایش ناجا و جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری