در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی بین المللی 14927 نمایش

زمان برگزاری : 29 بهمن 1398 زمان اتمام : 30 بهمن 1398
برگزار کننده : دانشگاه علم و صنعت ایران

وب سایت : xmech.iust.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 8 مهر 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 دی 1398
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران
شماره تلفن تماس : 021-73228948
شماره فکس : +98-21-77491206
ایمیل : Xmech@iust.ac.ir
محور ها : Elasticity and Plasticity
Impact mechanics
Experimental stress analysis
Adaptive and smart structures/materials
Fatigue and durability
Engineering acoustics and vibrations
Fracture mechanics
Identification of mechanical systems
High strain rates loading
Noise and vibrations
Advanced materials and composites
Rotating machinery/condition monitoring
Micro and Nano-materials
Shock and vibration testing
Optical techniques
Structural dynamics
Vehicle dynamics
Mechanics of thin films
Robotics
Biomechanics
Nondestructive Evaluations
Nano-mechanicsکنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی