در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش های ملی نام‌آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران؛کارنامه علمی استاد ایرج افشار ملی 12682 نمایش

زمان برگزاری : 5 اسفند 1398 زمان اتمام : 5 اسفند 1398
برگزار کننده : پژوهشکده زبان و ادبیاتِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در جهت ایجاد فضای مناسب برای نقد، نوآوری و نظریه پردازی، و توسعه و تعمیق پژوهش در حوزه های گوناگون علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نیز مطالعه و تحلیل آثار مرتبط با این حوزۀ مطالعاتی در کشور، افزون بر پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی، هر ساله اقدامات و فعالیت های علمی متنوعی را برنامه ریزی و اجرا می کند که برگزاری نشست های تخصصی، کارگاه های آموزشی، همایش های علمی و ... از جملۀ این برنامه هاست.

وب سایت : namavaran1.ihcs.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 مهر 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 بهمن 1398
آدرس دبیرخانه : تهران- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-پژوهشکده زبان و ادبیاتِ
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 09229021004
شماره فکس :
ایمیل : naamavaran1@yahoo.com
محور ها : -ایرج افشار: دانش، روش، پژوهش (نوآوری و خلاقیت)
-ایرج افشار و احیای میراث‌های کهن و معاصر ایران
-ایرج افشار و نامه‌ها و مکتوبات
-ایرج افشار و مطالعات ادبی
-ایرج افشار و مطالعات تاریخی (قاجار پژوهی، ...)
-ایرج افشار و مطالعات ایران‌شناسی
-ایرج افشار و کتاب شناسی و فهرست نگاری
-ایرج افشار و نشریات و مجلات
-ایرج افشار و مستشرقان
-ایرج افشار و عکس‌های ایران
-زندگی و سلوک اجتماعی و فرهنگی ایرج افشار
-موقوفات افشارهمایش های ملی نام‌آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران؛کارنامه علمی استاد ایرج افشار