در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

هشتمین کنگره سیستم های فازی و هوشمند ایران و چهارمین کنفرانس محاسباتی تکاملی و هوش جمعی ملی 11112 نمایش

زمان برگزاری : 14 اسفند 1398 زمان اتمام : 16 اسفند 1398
برگزار کننده : دانشگاه فردوسی مشهد(قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات)

وب سایت : cci.um.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 مهر 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 17 بهمن 1398
آدرس دبیرخانه : مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، قطب محاسبات نرم و پردازش هوشمند اطلاعات
محل برگزاری : مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تلفن تماس : 05138806027
شماره فکس :
ایمیل : cci@um.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 1 دی 1398
محور ها : هشتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند:
این کنگره طیف گسترده ای از موضوعات مانند شبکه های عصبی ، منطق فازی و یادگیری را از بحث های تئوری تا کاربردهای دنیای واقعی در برمی گیرد. این کنگره از دو کنفرانس تشکیل شده است: (1) نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، و (2) هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند.
چهارمین کنفرانس هوش جمعی و محاسبات تکاملی
در این کنفرانس مباحث مربوط به هوش ازدحامی یا هوش جمعی، محاسبات تکاملی، روشهای جستجو مبتنی بر آنها، الگوریتم ها و استراتژی ها، ترکیب روش ها، یادگیری های مبتنی بر آنها ، بهینه سازی مبتنی بر جمعیت و سیستم های چند کارگزاره از بحث های تئوری تا کاربردهای دنیای واقعی را در بر می گیرد.

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ،


هشتمین کنگره سیستم های فازی و هوشمند ایران و چهارمین کنفرانس محاسباتی تکاملی و هوش جمعی