در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

قزوین / قزوین

پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح ملی 38656 نمایش

زمان برگزاری : 12 اسفند 1398 زمان اتمام : 12 اسفند 1398
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور استان قزوین

وب سایت : conflp.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 بهمن 1398
آدرس دبیرخانه : قزوین - دانشگاه پیام نور استان قزوین - معاونت پژوهش و فناوری
محل برگزاری : قزوین - دانشگاه پیام نور استان قزوین
شماره تلفن تماس : 33378934-028
شماره فکس :
ایمیل : info@conflp.ir
محور ها : زبان و ادبیات فارسی:
ادبیات معاصر (نظم و نثر)
ادبیات انقلاب اسلامی و ادبیات پایداری
ادبیات داستانی
ادبیات کودک و نوجوان (نظم و نثر)
ادبیات تطبیقی و موضوع های میان رشته ای
نقد و بررسی متون و کتب آموزش زبان فارسی
انواع ادبی (حماسی، غنایی، عرفانی، تعلیمی و....)
نحو و ساخت واژه زبان فارسی
آوا شناسی و واج شناسی
زبان شناسی رایانه ای و
گویش های موجود در ایران ...
تحول زبان فارسی و گونه های آن
تاریخ ادبیات و سبک شناسی
دستور زبان و زبان شناسی
زبان شناسی قرآن
دیگر موضوعات مرتبط
زبان و ادبیات خارجی:
زبان و ادبیات عرب
زبان و ادبیات انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
آوا شناسی و واج شناسی
ادبیات تطبیقی
مهارت‌های آموزش زبان
آموزش زبان به کمک کامپیوتر
زبان‌شناسی عمومی
زبان‌شناسی کاربردی
جامعه‌شناسی زبان
روان‌شناسی زبان
زبان‌شناسی پیکره‌ای
سنجش زبان
مطالعات ترجمه در حوزه ترجمه، آموزش، ادبیات و زبان‌شناسی
دیگر موضوعات مرتبط
تاریخ و تمدن :
تاریخ اسلام
تاریخ و تمدن غرب
تاریخ و تمدن خاورمیانه
جغرافیای تاریخی اسلام
اسلام شناسی در غرب
معماری و هنر شرقی
دیگر موضوعات مرتبط
تاریخ ایران:
تاریخ ایران باستان
تاریخ ایران اسلامی
تاریخ انقلاب اسلامی
تاریخ اقتصادی ایران
تاریخ اجتماعی ایران
تاریخ سیاسی ایران
تاریخ فرهنگی ایران
دیگر موضوعات مرتبط
نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل:
مطالعات روابط بین الملل
مطالعات کاربردی سیاست
مطالعات نظری سیاست
دیگر موضوعات مرتبط
غرب شناسی و علم پژوهی:
تاریخ و تمدن غرب
دین و فرهنگ غرب معاصر
آینده پژوهی
تاریخ علم و تمدن
منطق روش ‌شناسی
فلسفه علم و فناوری
دیگر موضوعات مرتبطپنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح