در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

سمنان / شاهرود

سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات بین المللی 69263 نمایش

زمان برگزاری : 3 اردیبهشت 1399 زمان اتمام : 4 اردیبهشت 1399
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی شاهرود. انجمن ایرانی تحقیق در عملیات.
با استعانت از پروردگار متعال، سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در دانشگاه صنعتی شاهرود در روزهای 3 و 4 اردیبهشت 1399 برگزار خواهد شد.

وب سایت : icors2020.shahroodut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 دی 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 10 اسفند 1398
آدرس دبیرخانه : شاهرود-بلوار دانشگاه-دانشگاه صنعتی شاهرود-دانشکده علوم ریاضی
محل برگزاری : شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود
شماره تلفن تماس : 32300363-023
شماره فکس :
ایمیل : icors2020@shahroodutac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 1 اسفند 1398
محور ها : بهینه سازی معکوس
تحلیل پوششی داده ها
مدل سازی مالی و ریسک
تئوری پایایی و کاربرد آن
مدیریت پروژه و زمانبندی
علوم داده ها و بهینه سازی
کنترل بهینه و کاربردهای آن
بهینه سازی خطی و غیرخطی
بهینه سازی فازی و غیر قطعی
مدل سازی آماری و نظریه صف
بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی
بهینه سازی ترکیبیاتی و شبکه ها
روش های عددی در بهینه سازی
روش های ابتکاری و فرا ابتکاری
مکان یابی و بهینه سازی حمل و نقل
تصمیم گیری چند معیاره و کاربردهای آن
بهینه سازی شبکه زنجیره تامین و لجستیک
بهینه سازی احتمالی، تصادفی و نظریه بازیها
تحقیق درعملیات و تصمیم سازی در مدیریتکاربرد تحقیق در عملیات (در انرژی، منابع طبیعی، آمار، پزشکی و... )سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات