در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

دومین همایش ملی واج­ شناسی: وام­ واژه ­ها ملی 21532 نمایش

زمان برگزاری : 1 فروردین 1399 زمان اتمام : 31 فروردین 1399
برگزار کننده : انجمن زبان ­شناسی ایران. با همکاری پژوهشکده زبان­شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
وام‌گیری روندی است که طی آن یک زبان یا گویش برخی از عناصر زبانی را از زبان یا گویش دیگر می‌گیرد و در خود جای می‌دهد. ازآن‌جا که واژگان، بی‌ثبات‌ترین بخش هر زبان هستند، معمول‌ترین نوع تبادل میان زبان‌ها محسوب مي‌شوند. وام­واژه­ها، با نظام واجی زبان وام‌گیرنده منطبق می‌شوند . انطباق وام‌واژه‌ها مدت‌هاست توجه آواشناسان و واج­شناسان را به خود جلب کرده است. زبان فارسی در طی دوران مختلف بنا به دلایل سیاسی، اجتماعی، مذهبی و علمی تحت تأثیر زبان‌های گوناگونی از جمله عربی، فرانسه، انگلیسی، ترکی، روسی و مغولی قرار داشته است. در این همایش شیوه­های مختلف انطباق واجی وام­واژه­ها مطرح می­شود.

وب سایت : lsi.ir/post/news/373
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 دی 1398
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : hamayesh@lsi.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 11 بهمن 1398
محور ها : انطباق همخوان­ها
مقایسۀ همخوان­ها در دو زبان وام­دهنده و وام­گیرنده
شیوۀ تغییر همخوان­ها
2- انطباق واکه­ها
مقایسۀ واکه­ها در دو زبان وام­دهنده و وام­گیرنده
شیوۀ تغییر واکه­ها
3- انطباق ساخت هجا
مقایسۀ ساخت هجا در دو زبان وام­دهنده و وام­گیرنده
تغییر در خوشه آغازه
تغییر در خوشه پایانه
تغییر در تعداد هجاهای یک واژه
4- انواع فرایندهای واجی در انطباق با زبان وام­گیرنده
فرایند درج همخوان یا واکه
افزایش یک هجا
فرایند حذف همخوان یا واکه
فرایند حذف یک هجا
فرایند جایگزینی یک صدا به جای صدای دیگردومین همایش ملی واج­ شناسی: وام­ واژه ­ها