در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خوزستان / اهواز

دهمین سمینار هندسه و توپولوژی ملی 5367 نمایش

زمان برگزاری : 16 بهمن 1398 زمان اتمام : 17 بهمن 1398
برگزار کننده : دانشگاه شهید چمران اهواز. انجمن ریاضی ایران
دهمین سمینار هندسه و توپولوژی در تاریخ 16 و 17 بهمن ماه 1398 در شهر اهواز برگزار می شود.

وب سایت : www.gt10.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 آذر 1398
آدرس دبیرخانه : اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
محل برگزاری : اهواز - دانشگاه شهید چمران
شماره تلفن تماس : 061-33331047
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 10 دی 1398
محور ها : هندسه
هندسه دیفرانسیل ، هندسه ریمانی ، فینسلری و کاربرد های انها
هندسه هذلولوی و کاربرد آن در نظریه آشوب و کیهان شناسی و سایر علوم
هندسه جبری ، هندسه جبری محاسباتی و کاربرد آنها در نظریه کد گذاری ، رمز نگاری و سایر علوم
هندسه متناهی ، گسسته و دیجیتال ، هندسه منیفلد حقیقی و مختلط و کاربرد های انها
توپولوژی
توپولوژی عمومی
توپولوژی جبری
،توپولوژی دیفرانسیل
توپولوژی ترکیباتی و محاسباتی
آموزش هندسه و توپولوژی
چالش‌ها و راهکارها، تکنولوژی و شیوه‌های نوین
گروه لی و جبر لی
گروه لی ، جبر لی ، سیستم های دینامیکیدهمین سمینار هندسه و توپولوژی