در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خوزستان / اهواز

چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری با محوریت ویژه نوآوری و کارآفرینی در علوم اداری ملی 14280 نمایش

زمان برگزاری : 21 بهمن 1398 زمان اتمام : 21 بهمن 1398
برگزار کننده : دانشگاه شهید چمران اهواز
با استعانت از خداوند متعال، " چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری با محوریت ویژه نوآوری و کارآفرینی در علوم اداری " توسط دانشگاه دانشگاه شهید چمران اهواز و سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی برگزار خواهد شد. باتوجه به اهمیت موضوع و همچنین نقش سازنده آن در جامعه ، دبیرخانه اجرایی انتظار دارد این کنفرانس با مشارکت متولیان این امر که در یک طیف گسترده و مرتبط اعم از مسئولین، متخصصین ، مهندسین ، کارشناسان و صاحب نظران می باشد برگزار گردد. تا با ارائه جدیدترین مقالات و دستاوردهای علمی و تجربی روز دنیا توسط پژوهشگران و محققین در راستای ارتقای سطح علمی در نهایت افزایش بهره وری و نهایتا توسعه همه جانبه و صحیح جامعه گامی استوار برداریم.

وب سایت : ncss.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 1 آبان 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 28 دی 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 4 بهمن 1398
آدرس دبیرخانه : اهواز ، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان ، اداره اموزش، پژوهش و فناوری
محل برگزاری : اهواز - دانشگاه شهید چمران
شماره تلفن تماس : 06132907528 - 09302944215 ( ساعت 9 الی 15 )
شماره فکس :
ایمیل : ncssconfahw@gmail.com
محور ها : محورهای علمی گروه اقتصاد
اقتصاد دانش بنیان
اقتصاد کلان
اقتصاد انرژی
اقتصاد خرد
اقتصاد کلان
نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی
تجارت و اقتصاد
قانون تجارت، حقوق و اقتصاد
اقتصاد پول و بانکداری
اقتصاد صنعتی و بازرگانی
اقتصاد حمل و نقل
اقتصاد نفت و گاز
اقتصاد بین الملل و تجارت
اقتصاد سلامت رفتاری
اقتصاد شهری
رشد و توسعه اقتصادی
اقتصاد محیط زیست و تجارت
اقتصاد کشاورزی با تاکید بر تقویت تولید ملی
اقتصاد و بازاریابی گردشگری
اقتصاد مقاومتی
اقتصاد بازرگاني
اقتصاد عمومي و دولتي
اقتصاد منابع
اقتصاد جهاني
توسعه اقتصادی
اقتصاد دیجیتال
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
محورهای علمی گروه مدیریت
مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی
خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی
مدیریت تولید ، فرآیند و عملیات
مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی
مديريت بازرگاني
مدیریت پروژه
مدیریت دانش
مدیریت تحقیقات
اشتراک دانش و چالشهای آن
مدیریت سیستم‌های هوشمند
مدیریت دانش در سیستمهای تولیدی
مدیریت بازاریابی
مدیریت دانش پروژه و چالشهای سازمانهای پروژه محور
مدیریت بحران
مدیریت دانش مشتریان
فناوری اطلاعات
مدیریت کارآفرینی
مديريت تکنولوژي، تحقيق و توسعه
مدیریت مالی
تعالی سازمانهای
مدیریت زنجیره تامین
محورهای علمی گروه حسابداری
حسابداری مالی (عمومی)
حسابداری دولتی
حسابداری صنعتی
حسابداری مالیاتی
حسابداری بودجه ای
حسابرسی
حسابداری سیستمها
حسابداری موسسات غیر انتفاعی
حسابداری اجتماعی
اصول حسابداري
مباحث نوین در حسابداری
مديريت مالي و سرمايه گذاري
حسابداري منابع انساني
حسابرسي و مديريت بنگاه اقتصاديچهارمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری با محوریت ویژه نوآوری و کارآفرینی در علوم اداری