در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

گلستان / گرگان

نخستین کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی ملی 33749 نمایش

زمان برگزاری : 28 فروردین 1399 زمان اتمام : 29 فروردین 1399
برگزار کننده : مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج با همکاری سازمان جهاد کشاورزی گلستان.

وب سایت : drainage.areeo.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 16 اسفند 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 21 فروردین 1399
آدرس دبیرخانه : کرج - بلوار شهید فهمیده - مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
محل برگزاری : گرگان- سازمان جهاد کشاورزی گلستان
شماره تلفن تماس : 02632705242 و 02632705320 داخلی: 182
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : معیارهای طراحی و مسائل زهکشی در اراضی دیم، ماندابی و شالیزاری
پایش، ارزیابی عملکرد و تجربه ­های اجرا و بهره ­برداری از طرح ­های زهکشی در کشور
زهکشی، کنترل سیلاب ­ها و مدیریت ریسک
زهکشی و پایداری محیط زیست
تجربه ­ها و ملاحظات بازچرخانی و استفاده مجدد از زهاب
نوآوری در زهکشی و بهسازی اراضی شور و سدیمی
مشارکت­ های مردمی، آموزش و ترویج در طرح­ های زهکشی

طبقه بندی ها : کشاورزی ، محیط زیست ،


نخستین کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی