در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

البرز / کرج

بیست وششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران ملی 5376 نمایش

زمان برگزاری : 16 بهمن 1398 زمان اتمام : 17 بهمن 1398
برگزار کننده : انجمن اپتیک و فوتونیک ایران. دانشگاه خوارزمی.
کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به ابتکار انجمن اپتیک و فوتونیک ایران و با همکاری بیش از دویست و پنجاه موسسه صنعتی، دانشگاهی و مجامع علمی و تحقیقاتی داخل کشور به صورت سالانه در محل دانشگاه های ایران برگزار میشود. هر ساله تعداد زیادی از محققان، متخصصان و صاحبنظران در زمینه های مربوطه دعوت می شوند تا مقاله های پژوهشی خود را که حاوی یافته های نو در زمینه های موضوعی کنفرانس است از طریق وب سایت کنفرانس ارسال نمایند. آشنایی متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی و مراکز پژوهشی و صنعتی کشور با فعالیت یکدیگر، مبادله اطلاعات و ایجاد ارتباط بین صنعتگران و پژوهشگران، آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه های گوناگون اپتیک و فوتونیک در کشور و تشکیل میزگردهای تخصصی از اهداف این کنفرانس است.

وب سایت : icop.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 7 آذر 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 6 بهمن 1398
آدرس دبیرخانه : کرج ، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی
محل برگزاری : کرج - دانشگاه خوارزمی
شماره تلفن تماس : ۰۲۶۳۴۵۸۴۵۸۱
شماره فکس :
ایمیل : info@icop.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 22 دی 1398
محور ها : اپتیک غیرخطی
اپتیک کوانتمی
اپتیک هندسی و طراحی اپتیکی
اپتیک جو و سنجش از دور
افزاره ‏های بلور فوتونی
افزاره ‏های پلاسمونی
افزاره‏ های فراماده
افزاره‏ های نوری آلی و پلیمری
افزاره های نوری گرافنی
افزاره ‏های نوری نیم ‏رسانا
افزاره‏ های تراهرتز
اندازه‏ گیری برپایه نور- انبرک نوری
بیوفوتونیک
پلاسما
اپتیک پراشی- تمام نگاری
سامانه‏ های اپتوالکترومکانیکی
سلول ‏های خورشیدی
طیف‎ نگاری
فیبر نوری
لیزرهای نیم ‏رسانا
لیزرهای حالت جامد و گازی
مگنتوفوتونیک
نانوساختارها و نانوذرات نوری
نور ساختار یافتهبیست وششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران