در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری، شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری ملی 28769 نمایش

زمان برگزاری : 30 دی 1398 زمان اتمام : 30 بهمن 1398
برگزار کننده : موسسه آموزش عالی میزان

وب سایت : nccau.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 بهمن 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 1 بهمن 1398
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری :
شماره تلفن تماس : 041-33832357
شماره فکس : 041-33832357
ایمیل : info@nccau.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 15 بهمن 1398
محور ها : شهرسازی
- امنیت و آرامش در محیط شهری
- بافت فرسوده
- توسعه پایدار شهر
- جامعه و فرهنگ سازی در شهر
معماری
-مهندسی معماری و طراحی شهری
- معماری داخلی
- مطالعات معماری ایران
-مرمت و احیاء بافت های تاریخی
عمران
- مهندسی حمل و نقل و ترافیک
- مدیریت منابع آب
- نقشه برداری
- مهندسی ساختمان
اقتصاد و مدیریت شهری
- مدیریت منابع مالی و سرمایه گذاری
- اقتصاد سنجی و تحلیل های اقتصادی
- ساختاردهی در سازمانهای امروزی
- تغییر و تحول در سازمانها و مدیریت شهری
دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری، شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری