در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خوزستان / اهواز

چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی ملی 8124 نمایش

زمان برگزاری : 15 اسفند 1398 زمان اتمام : 16 اسفند 1398
برگزار کننده : انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران. با همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز.
با استعانت از پروردگار متعال ، چهارمین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران ، به میزبانی شهر اهواز و در تاریخ 14-15 اسفند ماه 1398 توسط انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار خواهد شد. از کليه پژوهشگران و متخصصان در رشته هاي مرتبط دعوت مي شود تا مقالات خود را که حاوي آخرين يافته هاي علمي در زمينه هاي موضوعي کنگره مي باشند را به دبيرخانه کنگره ارسال کنند.

وب سایت : iopconf.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 بهمن 1398
آدرس دبیرخانه : دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
محل برگزاری : اهواز - دانشگاه شهید چمران
شماره تلفن تماس : 06132907526
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : √ اثربخشی و سلامت روانشناختی
√روانشناسی صنعتی و سازمانی و زندگی مردم
√ چالش‌های فراروی روانشناسی صنعتی و سازمانی
√ اخلاق، معنویت و عدالت در کار
√ انگیزش، نگرش، هیجان و کار
√ تغییر و بالندگی فردی، گروهی و سازمانی
√ کارمندیابی، کارگماری و طبقه‌بندی کارکنان
√ تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل
√ عملکرد شغلی: ارزیابی و مدیریت عملکرد، رفتارهای مدنی سازمانی
√ موازنه کار- خانواده، دورکاری و روش‌های انعطاف‌پذیر انجام کار
√ رفتارهای غیرمولد
√ شخصیت در سازمان
√ کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری در سازمان
√ بهداشت، ایمنی و محیط کار
√ سبک‌های رهبری و مدیریت سازمانی
√ کیفیت زندگی کاری
√ ارگونومی و روانشناسی مهندسی
√ برنامه‌ریزی نیروی انسانی
√ کارراهه شغلی
√ بازنشستگی
√ فشار روانی شغلی و فرسودگی شغلی
√ شادی در محیط کار و رفتار سازمانی مثبت
√ آموزش و توسعه
√ و سایر موضوعات مرتبطچهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی