در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خوزستان / اهواز

دوازدهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور ملی 4636 نمایش

زمان برگزاری : 29 فروردین 1399 زمان اتمام : 30 فروردین 1399
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور اهواز. انجمن آمار ایران.
همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور به صورت سالانه برگزار می شود که دوازدهمین دوره این همایش را دانشگاه پیام نور اهواز برگزار می کند. این همایش در پایگاه استنادی جهان اسلام نمایه خواهد شد. همایش با افتخار از کلیه پژوهشگران ، اعضای هیئت علمی و دانشجویان گرامی دعوت به عمل می آورد.

وب سایت : conference.pnu.ac.ir/Khozestan-amar
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 16 اسفند 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 16 اسفند 1398
آدرس دبیرخانه : اهواز- پردیس- دانشگاه پیام نور اهواز
محل برگزاری : اهوار- دانشگاه پیام نور اهواز
شماره تلفن تماس : 061-33722182
شماره فکس :
ایمیل : makhdoom@pnu.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 21 اسفند 1398
محور ها : آمار نظری
استنباط آماری
آمار کاربردی
آمار اقتصادی اجتماعی
شبیه سازی
مدل های خطی
مدل های سری زمانی
طرح آزمایشها
مدل های تنش و مقاومت
احتمال و فرآیندهای تصادفی
آمار و احتمالات فازی
آمار زیستی
داده کاوی و علم داده ها
یادگیری ماشین و شبکه های عصبی
کاربرد آمار در سایر علوم
کاربرد آمار در مهندسی
کاربرد آمار در علوم انسانی
کاربرد آمار در علوم پایه

طبقه بندی ها : علوم پایه ،


دوازدهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور