در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كردستان / سنندج

اولین همایش ملی اقتصاد کشاورزی ملی 24672 نمایش

زمان برگزاری : 15 اسفند 1398 زمان اتمام : 16 اسفند 1398
برگزار کننده : دانشگاه کردستان. با همکاری انجمن اقتصاد کشاورزي ايران.

وب سایت : conf.uok.ac.ir/fcagriecon
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 21 دی 1398
آدرس دبیرخانه : سنندج - بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - دبیرخانه همایش ها.
محل برگزاری : سنندج - دانشگاه کردستان
شماره تلفن تماس : ۰۸۷۳۳۵۱۱۳۳۶
شماره فکس :
ایمیل : fcagriecon@uok.ac.ir
محور ها : ۱- تجارت محصولات کشاورزی و رونق تولید
۲- صادرات محصولات کشاورزی و مزیت نسبی
۳- بازاریابی، کارآفرینی و ترویج کشاورزی
۴- مرز و اقتصاد کشاورزی در غرب کشور
۵- قیمت تمام شده تولیدات کشاورزی و بهره وری آنها
۶- اقتصاد کشاورزی و توسعه در استان کردستان
۷- تجارت، ترویج و توسعه کشاورزی

طبقه بندی ها : اقتصاد ، کشاورزی ،


 اولین همایش ملی اقتصاد کشاورزی