در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خراسان رضوی / نیشابور

فراخوان هشتمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی ملی 16657 نمایش

زمان برگزاری : 11 اردیبهشت 1399 زمان اتمام : 11 اردیبهشت 1399
برگزار کننده : انجمن علمی نقد ادبی. دانشگاه نیشابور.
هشتمین همایش ملی نقد ادبی در تاریخ 8 بهمن ماه 1398 با همکاری انجمن علمی نقد ادبی به میزبانی دانشگاه نیشابور برگزار می گردد. کمیته علمی همایش از کلیه اساتید، محققین، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و علاقمندان دعوت به عمل می آورد تا با ارسال آخرین تحقیقات خود، ما را در راستای برگزاری هرچه بهتر این همایش یاری نمایند.

وب سایت : naghd8.neyshabur.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 21 فروردین 1399
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 21 فروردین 1399
آدرس دبیرخانه : نیشابور، انتهای بلوار ترقی، انتهای بلوار نظام الملک، دانشگاه نیشابور
محل برگزاری : نیشابور - دانشگاه نیشابور
شماره تلفن تماس : 051433305713 و 05143305311
شماره فکس : 05143305234
ایمیل : naghd8@neyshabur.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 26 فروردین 1399
محور ها : تبیین، صورتبندی و ارزیابی میراث نقد در جهان اسلام
موضوعات اصلی
نقد ادبی در حوزه فلسفه اسلامی
رویکردهای تفسیری در جهان اسلام و میراث نقد
نقد ادبی در حوزه بلاغت اسلامی
نقد ادبی در حوزه کلام
نقد ادبی در حوزه تاریخ نگاری
و ...
موضوعات فرعی
رویکردهای زبان شناختی و نشانه شناختی
رویکردهای ساخت گرایانه و پسا ساخت گرایانه
رویکردهای جامعه شناختی
رویکردهای روانکاوانه
رویکردهای بلاغی
رویکردهای فمینیستی
رویکردهای ادبیات تطبیقی
رویکردهای تاریخی و تاریخ گرایی نوین
نظریه های بینا رشته ای
نظریه های روایت شناسی
نظریه های هرمونتیکی
نظریه های تاریخ ادبیات نگاری
نظریه های ادبیات کودک
نظریه ژانر پژوهی
مطالعات اسطوره شناسی و ادبیات عامه
و ...

طبقه بندی ها : فرهنگی و ادبی ،


فراخوان هشتمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی