در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ملی 95776 نمایش

زمان برگزاری : 22 خرداد 1399 زمان اتمام : 23 خرداد 1399
برگزار کننده : مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. با مشارکت دانشگاه تهران
کنفرانس‌های سالانه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رویدادهاى هدفمندی هستند که اگرچه به تولید دانش و هم‌افزایی علمی در مباحث مربوط به پیشرفت کمک خواهند کرد، اما هر کدام هدف خاصی را در تعریف و شکل­‌گیری موضوعیِ بخشی از شاکله کلی الگو و نقشه‌ی راه تدوین آن، دنبال می‌­کنند. طرح ابعاد و زوایای مختلف موضوعات در هر کنفرانس و پرداختن به آن‌ها، زمینه گسترش و تعمیق تأملات فکری و مطالعات و تحقیقات علمی صاحب‌نظران را به شکلی هم‌­افزا و همگرا فراهم خواهد ساخت و می‌تواند بستری مناسب برای پاسخگویی به برخی از پرسش‌­های بنیادین و کلان الگو و تبادل­‌نظر در مورد آن‌ها را بوجود آورد.

وب سایت : conference.olgou.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 بهمن 1398
آدرس دبیرخانه : تهران، خیابان جلال آل احمد، روبروی بیمارستان شریعتی، شماره 3، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دبیرخانه کنفرانس
محل برگزاری : تهران - دانشگاه تهران
شماره تلفن تماس : 02188352080
شماره فکس : 88634008 -021
ایمیل : conference@olgou.ir
محور ها : گفتمان:
- تجارب ملی و جهانی در گفتمان‌ سازی اسناد و برنامه های توسعه
- رویکردها و روش ‌های نوین و روزآمد گفتمان‌ سازی اسناد و برنامه ‌های توسعه کشورها
- بایسته ‌ها و الزامات تبدیل الگوی پیشرفت به گفتمان ملی
- موانع و چالش های گفتمان ‌سازی الگوی پیشرفت در جامعه
- نظام انگیزشی مطلوب برای اجرای الگوی پیشرفت
اجرا:
- ارزیابی و آسیب‌شناسی تجارب ملی در اجرای اسناد و سیاست ‌های کلان کشور
- تبیین تجارب موفق کشورها در اجرای سیاست ‌های کلان و چشم ‌اندازهای توسعه
- نظام مطلوب تقسیم کار ملی برای اجرای الگوی پیشرفت
- نظام مشارکت مردمی در اجرای الگوی پیشرفت
- الزامات و بایسته ‌های اجرای الگوی پیشرفت
- موانع و دشواری ‌های اجرای الگوی پیشرفت
پایش:
- تجارب ملی و جهانی در پایش اسناد و برنامه ‌های توسعه
- راهبردها و روش های نوین و روز آمد پایش برنامه ‌های توسعه
- نظام پایش و نظارت بر حسن اجرای الگوی پیشرفت
- ظرفیت ‌سنجی ساختارهای نظارتی موجود کشور در نظام پایش الگوی پیشرفتنهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت