در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كرمان / کرمان

اولین همایش ملی تأمین مالی: بستری برای رونق تولید ملی 28774 نمایش

زمان برگزاری : 21 اسفند 1398 زمان اتمام : 21 اسفند 1398
برگزار کننده : دانشگاه شهید باهنر کرمان
در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اتکا بر توانایی‌های اقتصادی داخلی در امر توسعه و پیشرفت کشور و براساس راهبرد اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درونزا، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان همایش ملی تأمین مالی: بستری برای رونق تولید را در روز سه‌شنبه 20/12/1398 با حضورمسئولین، صاحبنظران و متخصصین برجستۀ کشوری و اساتید دانشگاه‌ها برگزار می‌کند. از یک طرف اقدامات انجام شده در سال رونق تولید مورد ارزیابی کارشناسان و صاحبنظران امر قرار ‌گیرد و از طرف دیگر با نگاه بر نقاط قوت و ضعف موجود، چالش‌های پیش روی رونق تولید ارزیابی شده و سیاست‌های مناسب برای توسعۀ اقتصادی در این شرایط خاص مورد توجه قرار گیرد.

وب سایت : nfcep.uk.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 26 دی 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 اسفند 1398
آدرس دبیرخانه : کرمان - دانشگاه شهید باهنر - دانشکده مدیریت و اقتصاد- دبیرخانه همایش
محل برگزاری : کرمان - دانشگاه شهید باهنر
شماره تلفن تماس : ۰۳۴-۳۳۲۵۷۵۵۰
شماره فکس :
ایمیل : nfcep@uk.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 11 اسفند 1398
محور ها : تأمین مالی، ابزارهای نوین تأمین مالی
تأمین مالی، ابزارهای تأمین مالی، اسلامی
تأمین مالی و نهادهای مالی
تأمین مالی، بازار سرمایه و بازار پول
تأمین مالی،بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات
تأمین مالی،تولید ملی
تأمین مالی،اقتصاد مقاومتی
تأمین مالی، S.T و شرکت‌های دانش‌بنیان
تأمین مالی، توسعه متوازن
تأمین مالی،گردشگری، نظام سلامت
تأمین مالی، انرژی‌های تجدیدپذیراولین همایش ملی تأمین مالی: بستری برای رونق تولید