در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

چهارمین همایش بین‎المللی وزن شعر فارسی و اشعار ایرانی بین المللی 17947 نمایش

زمان برگزاری : 23 خرداد 1399 زمان اتمام : 23 خرداد 1399
برگزار کننده : انجمن زبان ­شناسی ایران. با همکاری پژوهشکده زبان­شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .

وب سایت : lsi.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 2 بهمن 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 26 بهمن 1398
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 3700 8868 21 98+ داخلی 117
شماره فکس :
ایمیل : hamayesh@lsi.ir
محور ها : وزن شعر فارسی
وزن اشعار ایرانی
بررسی صوت­شناختی مرتبط با وزن شعر
عروض تطبیقی
رده­شناسی وزنی
مطالعات نظری وزن شعر
بررسی قافیه در شعر
وزن شعر و موسیقی
·مقالات حتماً باید بر اساس قالب محتوایی و صوری ابلاغی انجمن تدوین شود.

طبقه بندی ها : فرهنگی و ادبی ،


چهارمین همایش بین‎المللی وزن شعر فارسی و اشعار ایرانی