در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش ملی بهبود و بازسازیِ سازمان و کسب و کار ملی 28357 نمایش

زمان برگزاری : 16 اسفند 1398 زمان اتمام : 16 اسفند 1398
برگزار کننده : موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان
وجود مشکلات مدیریتی، سیاسی، اقتصادی در کشور مان ایران ضرورت توجه به مفهوم پیشرفت را بیشتر از پیش مورد توجه مسئولین قرارداده است. پیشرفت و توسعه جوامع بدون توجه به سازمان ها امکان پذیر نمی باشد. امروزه سازمان ها و کسب و کار بیش از هرچیزی نیازمند بهبود و بازسازی هستند تا بتوانند خود را با شرایط کنونی همسو سازند. باتوجه به نامگذاری سال 1398 به سال رونق تولید یکی از مولفه های رونق تولید داشتن بستر مناسب برای است که این بستر مناسب پیش شرط ضروری برای پیشرفت است که این پیشرفت نیازمند بهبود و بازسازی سازمان ها و کسب و کارها است.

وب سایت : cirob.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 6 اسفند 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 6 اسفند 1398
آدرس دبیرخانه : تهران، امیرآباد، بین کارگرشمالی 6 و 7، پلاک 1881، طبقه اول، واحد 2
محل برگزاری : تهران - دانشگاه تربیت مدرس
شماره تلفن تماس : 02188330480
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : مدیریت تحول
مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار
بهبود و توسعه آموزش منابع انسانی
حقوق کسب و کار و قراردادهای تجاری
روانشناسی سازمان
روانشناسی کسب و کار و تجارت
مدیریت تغییر و تحول
مدیریت رسانه و شبکه های اجتماعی
مدیریت دانش و فناوری اطلاعات
تولید و زنجیره تامین
راهبردی (Coaching) در حوزه بهبود و بازسازی
مدیریت استراتژیک در بهبود و بازسازی
بهره وری کار و سرمایههمایش ملی بهبود و بازسازیِ سازمان و کسب و کار