در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / اصفهان

سومین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر ملی 5814 نمایش

زمان برگزاری : 14 اسفند 1398 زمان اتمام : 14 اسفند 1398
برگزار کننده : معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی و موسسه اموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی ، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان و جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان سومین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر را با همکاری دانشگاهها، انجمن ها و بخش خصوصی و با هدف رشد و توسعه دانش مهندسی برق و کامپیوتر را در تاریخ چهارشنبه 14 اسفند برگزار می‌کند.

وب سایت : www.3nececonf.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 25 بهمن 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 29 بهمن 1398
آدرس دبیرخانه : اصفهان انتهای بلوار دانشگاه صنعتی ، خمینی شهر ، بلوار پردیس ، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
محل برگزاری : اصفهان
شماره تلفن تماس : 031-34316099
شماره فکس :
ایمیل : nececonf@gmail.com
محور ها : محورهای مهندسی برق :
الکترونیک ، قدرت ، کنترل ، مخابرات ، مهندسی پزشکی ، مهندسی مکاترونیک ، مهندسی انرژی ، صنعت و اقتصاد برق
محورهای مهندسی کامپیوتر :
سیستم‌ها و فناوری اطلاعات ، سیستم‌های توزیعی و شبکه ، مهندسی نرم‌افزار ، سیستم‌های سایبری فیزیکی و اینترنت اشیا ، الگوریتم و نظریه محاسبات ، پردازش سیگنال ، معماری کامپیوتر ، سیستم‌های دیجیتال ، سیستم‌های هوشمند و رایانش نرم، شبکه‌های پیچیده و اجتماعی ، کلان داده و رایانش ابری ، رایانش امن ، بیوانفورماتیکسومین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر