در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش علمی رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی ملی 82581 نمایش

زمان برگزاری : 11 خرداد 1399 زمان اتمام : 13 خرداد 1399
برگزار کننده : دانشگاه صدا و سیما

وب سایت : adc.iribu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 16 بهمن 1398
آدرس دبیرخانه : تهران – ابتدای بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش)- دانشگاه صدا و سیما – معاونت پژوهشی – دبیرخانه همایش رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 021-22014652
شماره فکس :
ایمیل : advert-conf@iribu.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 16 اسفند 1398
محور ها : الف) مباحث نظری:
1) تبلیغات بازرگانی و اصول و مبانی تبلیغ از دیدگاه اسلام
2) تبلیغات بازرگانی و شیوه های تبلیغ فعالیت های کسب و کار از دیدگاه اسلام
3) نظریه های تبلیغات بازرگانی و الگوی نظری مطلوب رسانه ملی
4) تبلیغات بازرگانی، رونق تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی
ب) مباحث فرهنگی و اجتماعی:
1) تبلیغات بازرگانی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی
2) تبلیغات بازرگانی، ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی
3) بازنمایی زنان و خانواده در تبلیغات بازرگانی
4) تبلیغات بازرگانی و کودکان
5) روش شناسی تحقیق علمی در تبلیغات بازرگانی
6) نقش فرم و زیباشناسی در تبلیغات بازرگانی
7) مخاطب شناسی در تبلیغات بازرگانی
8) تحلیل اثرپذیری و دریافت مخاطبان از تبلیغات بازرگانی
9) تبلیغات بازرگانی، فاصله طبقاتی و عدالت اجتماعی
10) تبلیغات بازرگانی و حمایت از تولیدات فرهنگی
ج) مباحث سیاستگذاری و مدیریت:
1) تاریخچه تحولات مدیریت تبلیغات بازرگانی در رسانه ملی
2) الگوهای درآمدزایی در رسانه های خدمت عمومی جهان
3) تبلیغات بازرگانی و بودجه رسانه ملی
4) نقش حامیان تبلیغاتی (اسپانسر) در شکل دهی به محتوای برنامه ها
5) تبلیغات بازرگانی ، مدیریت جدول پخش و هویت شبکه ها
6) تنظیم گری و نظارت بر فرم و محتوای تبلیغات بازرگانی
7) واگذاری بازاریابی و جذب تبلیغات بازرگانی؛ فرصتها و چالش ها
8) تبلیغات بازرگانی ، فضای مجازی و رسانه های نوین
9) تبلیغات بازرگانی مشارکتی و ضمن برنامه ای
10) آموزش نیروی انسانی در صنعت تبلیغات بازرگانیهمایش علمی رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی